För er vårdgivare som har tilläggstjänsten ”1177 Vårdguidens e-tjänst Journalen”

Här hämtar du de blanketter som behövs som underlag för att vi skall kunna administrera ärenden kopplade till e-tjänsten journalen.

Välj den blankett som passar för ditt ärende, fyll i uppgifterna, skriv ut och signera blanketten. Blanketten skickas sedan till angiven postadress för handläggning:

Administratör, Journalen via nätet

Evimeria EMR AB
Nellickevägen 20, 41263 Göteborg

Har du frågor om tjänsten kontaktar du oss via vår support på telefonnummer:
031-718 14 10.

Försegling av journal på patients begäran