Kategori: Företagshälsa

Adavio

Adavio erbjuder företagshälsa, försäkringsmedicinska utredningar och privat vård för både företag och privatpersoner. Verksamheten omfattar flera enheter och en viktig del av vårdutbudet är att stötta bolag med strategisk företagshälsovård.

Hermelinen

Företagshälsor arbetar i samverkan med företag och organisationer, för att förbättra de anställdas mående och hälsa genom förebyggande insatser, men omfattar även krishantering och rehabilitering.