Kategori: Paramedicin

1825 Terapicenter

För en terapiverksamhet kan det vara en utmaning att hitta ett journalsystem som går att skala ned tillräckligt för att matcha behovsbilden utan att en massa funktioner som aldrig kommer att användas.