Kategori: Primärvård

Wästerläkarna

Primärvården har, på grund av sitt breda uppdrag, behov av ett flexibelt och mångsidigt journalsystem. För Wästerläkarna är det också avgörande att Webdoc som system kan kan utvecklas i takt med verksamheten.