Evimeria EMR AB blir Carasent Sverige AB 

NYHET

Evimeria EMR AB blir Carasent Sverige AB 

Namnbytet är ett naturligt steg, helt i linje med våra satsningar framåt. Som Carasent Sverige AB har vi ännu bättre förutsättningar att växa in på nya marknader, både som organisation och genom vårt utökade produkterbjudande, säger Daniel Öhman, vd på Carasent ASA, om namnbytet.

 

Publicerat 23 januari 2023

Evimeria EMR AB är sedan 2018 ett helägt dotterbolag till den norska hälsoteknikkoncernen Carasent ASA och namnbytet är ett led i gruppens utökade satsningar på den nordiska vårdmarknaden. Det nya bolagsnamnet gäller från 2023-01-20. 

För Evimeria AB:s kunder innebär namnbytet initialt ingen väsentlig skillnad då organisationsnumret förblir detsamma. Målet är dock att i förlängningen göra det lättare för kunder och partners att få en samlad överblick över bolagets tjänster, samt att förtydliga och stärka positionen som helhetsleverantör av digitala affärssystem och stödverktyg till olika segment inom den svenska hälso- och sjukvården: 

– De flesta av våra kunder har en starkare relation till Evimerias produkter Webdoc och Vårdrummet än till bolagsnamnet. Som Carasent Sverige kommer vi kunna erbjuda en bredare produktportfölj anpassad till olika segment, men vi kommer också få det lättare att rekrytera den kompetens vi behöver för att nå våra tillväxtmål, säger Daniel Öhman. 

Hälsoteknikkoncernen Carasent ASA har sedan tidigare även bolagsnärvaro på den norska marknaden och då i form av Carasent Norge. Som det gemensamma namnet antyder så delar de bägge grenarna av organisationen flera gemensamma spår och erbjudanden för kunder och användare i respektive land.  

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här!

Fler artiklar

Affärsutveckling
Evimeria i samarbete med ImagineCare

ImagineCare och Evimeria ingår nu ett nytt samarbetsavtal för effektivare vårdhantering hos främst privata vårdgivare. Genom avtalet kan parterna förenkla för vårdpersonal genom att erbjuda sammanhållet digitalt stöd i en allt större del av patientcykeln.

Läs mer >
Affärsutveckling
Evimeria EMR AB tecknar samverkansavtal med Mindler AB

Evimeria EMR AB har tecknat samverkansavtal med den digitala psykologmottagningen och tech-bolaget Mindler. Avtalet rör leverans av och samverkanssatsning kring Webdoc X, en skalbar vårdplattform som ska underlätta Mindlers fortsatta expansion i Europa.

Läs mer >