Evimeria EMR AB tecknar avtal med Aleris Sjukvård AB

Press & Nyheter

Evimeria EMR AB tecknar avtal med Aleris Sjukvård AB

Avtalet mellan Evimeria och Aleris motsvarar ett direkt ordervärde på cirka 1,5 miljoner kronor per år fördelat på sex kliniker, och ingås med ambitionen att rulla ut Evimerias tjänster på fler kliniker framöver.

Publicerat 4 feb 2021

Evimeria EMR AB har tecknat avtal med hälso- och sjukvårdskoncernen Aleris Sjukvård AB om leverans av Webdoc journalsystem, samt tillhörande tjänster.

–Hög säkerhet och stor integrationsförmåga samt gott samarbete med externa parter är något vi uppskattar hos Evimeria, säger Niclas Skyttberg, Chief Medical Officer, Aleris.

Avtalet mellan Evimeria och Aleris motsvarar ett direkt ordervärde på cirka 1,5 miljoner kronor per år fördelat på sex kliniker, och ingås med ambitionen att rulla ut Evimerias tjänster på fler kliniker framöver.

Aleris Sjukvård AB befinner sig just nu i en förändringsfas där målet är att digitalisera koncernens verksamheter. Beslutet att teckna avtal med Evimeria EMR bottnar i att journalsystemet Webdoc är en öppen och integrerbar plattform som kan anpassas efter Aleriskoncernens mångsidiga behov.

–Som ett led i Aleris ambition att stärka kvalitet, patientsäkerhet och integritet så inleder vi nu ett samarbete med Evimeria kring journalsystemet Webdoc. Aleris mål är att uppdatera verktygen för att förenkla för våra medarbetare och på så sätt skapa nytta för patienter och uppdragsgivare, förtydligar Niclas Skyttberg, Chief Medical Officer, Aleris.

Dennis Höjer, VD på Evimeria, håller med om att det är det gemensamma förhållningssättet till skalbarhet och öppenhet som ligger till grund för samarbetet:

–Aleris, likt hälso- och sjukvårdsbranschen i övrigt, har ett stort behov av ett ökat digitaliserat flöde och av att kunna öppna upp kommunikationsvägar för patienten, på ett mer automatiserat sätt. Att vi nu går in i samarbete ser vi som en bekräftelse på att Webdoc är ett verktyg som ligger rätt i tiden även för de större vårdkoncernerna och i en bransch där digitaliseringen är nyckeln i mötet med de vårdkrav som Sverige står inför, säger han och fortsätter:

–Vi tror att framtidens huvudsakliga framgångsfaktorer är automation och sömlösa integrationer. I det här fallet gör Webdoc det möjligt för Aleris att digitalisera och därmed effektivisera sina processer.

Om företagen: 

Aleris Sjukvård AB 
Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata specialistvårdsföretag. Verksamheten omfattar sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris erbjuder tjänster till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själva betalar för sin sjukvård.

Aleris affärsidé är att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidra till ökad samhällsnytta genom innovativa och högkvalitativa lösningar som även är grundläggande för den egna verksamheten. Aleriskoncernen i Skandinavien omsätter
7 miljarder SEK och har 5 400 medarbetare. Aleris ägs av Triton.

Evimeria EMR AB
Evimeria är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster till hälso- och sjukvården i Norden. Verksamheten bygger på visionen om en patientfokuserad vård med minimerad administration. Kärnan i produktkatalogen är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Evimeria har i nuläget 55 anställda och är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslobörs.

Kontakt, Evimeria EMR AB:

Namn: Dennis Höjer, VD
Tfn: +46 733 28 49 22
Mail: dennis.hojer@evimeria.se
Hemsida: https://carasent.se/


Kontakt, Aleris Sjukvård AB:

Namn: Niclas Skyttberg, Chief Medical Officer
Tfn: 08-690 55 00
Mail: niclas.skyttberg@aleris.se
Hemsida: http://www.aleris.se

 
Behandler som arbeider i elektronisk pasientjournal for helse og omsorg

Fler artiklar

Blogg
Guide: Att starta vårdklinik

Det är mycket att tänka på när man ska starta upp en ny klinik. Som ett stöd har vi tagit fram en guide som bygger på frågor vi ofta möts av i kontakten med nystartade kliniker.

Läs mer >
Blogg
Integrationer – så funkar det

Hälso- och sjukvården har ofta behov av flera olika system för att hantera sitt uppdrag. För att inte förlora värdefull tid på omständliga flöden och på att behöva föra över information manuellt mellan olika plattformar, används integrationer.

Läs mer >

Framtidssäker & friktionsfri vård-IT börjar här