Evimeria i samarbete med ImagineCare

Nyhet

Nytt år, nya möjligheter och samarbeten!

ImagineCare, marknadsledande inom egenmonitorering, och Evimeria, utvecklare av journalsystemet Webdoc, ingår ett nytt samarbetsavtal för effektivare vårdhantering hos främst privata vårdgivare. Genom avtalet kan parterna förenkla för vårdpersonal genom att erbjuda sammanhållet digitalt stöd i en allt större del av patientcykeln.

Publicerat: 2022-01-12

ImagineCares och Evimerias lösningar är separerade från varandra och kommer vanligtvis in i olika stadier av vårdcykeln. Genom att integrera dem skapas en digital helhetslösning där vårdpersonalen enklare kan stötta patienten och spara tid såväl på sjukhuset och vårdcentralen som i hemmet. När patientens värden monitoreras löpande från distans och nås direkt i journalsystemet kan förändringar både upptäckas och behandlas i tid.

– Vi tror på en ny vårdmodell som effektiviserar arbetsmetoderna och sätter patienten först. För att nå det behöver vi partners som tror på samma vision och som gör att vi tillsammans kan bidra i större del av vårdkedjan. Ihop med Evimeria kan vi göra vården mer tillgänglig och samtidigt spara pengar och tid, det kommer göra skillnad för både vårdgivaren och för patienten, säger Masoud Jadidi, Vice President på ImagineCare.

Såväl egenmonitorering som journalsystem är lösningar som utvecklats för att stärka vården genom digitalisering. Pandemin har påskyndat behoven av den digitala omställningen och fördelarna med den nya tekniken blivit allt tydligare.

– Egenmonitorering är ett viktigt steg i digitaliseringen av vården och ett område där vi tror att både vårdgivare och patienter kan finna stort värde. Vi ser därför fram emot det samarbete vi nu har inlett, som kommer att möjliggöra smidig integration mellan journalsystemet Webdoc och ImagineCares plattform för distansmonitorering, säger Anders Jutback Janerot, Partner Manager på Evimeria. Det tekniska arbetet med integrationen mellan ImagineCare och Evimeria är nu påbörjat och förväntas vara tillgängligt för kunder senare under 2022.

Läs pressrelease i PDF-format  här!

Om ImagineCare

ImagineCare erbjuder en marknadsledande plattform för digital hälsomonitorering av patienter, så kallad egenmonitorering. Den datadrivna plattformen skapar förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande egenvård och hjälper patienter med långvariga hälsoutmaningar till ett bättre liv. Med hjälp av ImagineCare kan patienter få ökad kontroll över den egna hälsan och vårdpersonal kan få mer tid över till det som betyder mest – patienterna. Läs mer på imaginecare.com.

Om Evimeria

Evimeria är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster, utifrån visionen om en patientfokuserad vård med minimerad administration. Kärnan i produktkatalogen är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Evimeria är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslobörs. Läs mer på evimeria.se.

Fler artiklar

Affärsutveckling
Evimeria EMR AB blir Carasent Sverige AB

Den svenska journalsystemsleverantören Evimeria EMR AB byter namn till Carasent Sverige AB. Evimeria EMR AB är sedan 2018 ett helägt dotterbolag till den norska hälsoteknikkoncernen Carasent ASA och namnbytet är ett led i gruppens utökade satsningar på den nordiska vårdmarknaden.

Läs mer >
Affärsutveckling
Evimeria EMR AB tecknar samverkansavtal med Mindler AB

Evimeria EMR AB har tecknat samverkansavtal med den digitala psykologmottagningen och tech-bolaget Mindler. Avtalet rör leverans av och samverkanssatsning kring Webdoc X, en skalbar vårdplattform som ska underlätta Mindlers fortsatta expansion i Europa.

Läs mer >

Framtidssäker & friktionsfri vård-IT börjar här