Evimeria i samarbetsavtal med Cross Technology Solutions

NYHET

Evimeria i nytt samarbetsavtal med Cross Technology Solutions och plattformen LifePod

– Ett självklart steg på vägen mot en enklare vård och mesta möjliga patientnytta, säger Anders Jutback Janerot, Partner Manager på Evimeria, om det nya samarbetsavtalet med Cross Technology Solutions och plattformen LifePod.

Publicerat 30 mars 2022

– Vi ser ett stort behov av lösningar för monitorering och smidig patientuppföljning och LifePod är ett självklart steg på vägen mot en enklare vård och mesta möjliga patientnytta, säger Anders Jutback Janerot, Partner Manager på Evimeria, om det nya samarbetsavtalet med Cross Technology Solutions och plattformen LifePod.

LifePod är tillgängligt i utbudet av integrationer och tredjepartstjänster som kan kopplas samman med Evimerias kärnprodukt Webdoc, ett webbaserat journalsystem som i dagsläget används av cirka 600 kliniker inom segmenten primärvård, specialistvård, företagshälsa och paramedicin.

I praktiken innebär samarbetet att patienter med kroniska tillstånd eller i behov av kontinuerlig uppföljning får tillgång till en individanpassad applikation genom eHälso-plattformen LifePod, och vårddata överförs automatiskt till vårdgivaren som erhåller en aktuell bild av sina patienters medicinska status. 

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här!

Fler artiklar

Affärsutveckling
Evimeria EMR AB blir Carasent Sverige AB

Den svenska journalsystemsleverantören Evimeria EMR AB byter namn till Carasent Sverige AB. Evimeria EMR AB är sedan 2018 ett helägt dotterbolag till den norska hälsoteknikkoncernen Carasent ASA och namnbytet är ett led i gruppens utökade satsningar på den nordiska vårdmarknaden.

Läs mer >
Affärsutveckling
Evimeria i samarbete med ImagineCare

ImagineCare och Evimeria ingår nu ett nytt samarbetsavtal för effektivare vårdhantering hos främst privata vårdgivare. Genom avtalet kan parterna förenkla för vårdpersonal genom att erbjuda sammanhållet digitalt stöd i en allt större del av patientcykeln.

Läs mer >
Affärsutveckling
Evimeria EMR AB tecknar samverkansavtal med Mindler AB

Evimeria EMR AB har tecknat samverkansavtal med den digitala psykologmottagningen och tech-bolaget Mindler. Avtalet rör leverans av och samverkanssatsning kring Webdoc X, en skalbar vårdplattform som ska underlätta Mindlers fortsatta expansion i Europa.

Läs mer >