Integrationer – så funkar det

Blogg

Integrationer – så funkar det

Som systemanvändare och beslutsfattare inom vården har du säkert stött på begreppet integrationer. Men vad innebär det egentligen att arbeta med till exempel ett journalsystem som kan byggas ut och kopplas till tilläggstjänster och tredjepartslösningar? Här har vi tagit fram en kort text som beskriver vad integrationer är, hur de fungerar och varför de används. 

Publicerat 12 oktober 2023

Vad är integrationer?

Hälso- och sjukvården har ofta behov av flera olika system för att hantera sitt uppdrag. För att inte förlora värdefull tid på omständliga flöden och på att behöva föra över information manuellt mellan olika plattformar, används integrationer, dvs olika tekniska lösningar för att skapa sömlösa flöden mellan verksamhetens journalsystem och olika tjänster.

Varför integrationer?

I dagens digitaliserade värld där allt fler system utvecklas för att lösa specifika saker, är det lätt att känna systemtrötthet och längta efter den ultimata lösningen för alla era behov. Men att hitta ett sådant mirakelverktyg som kan tillfredsställa samtliga krav, både nu och i framtiden, är sällan realistiskt. Istället är troligare att ni kommer att arbeta med olika tjänster och plattformar som tillsammans skapar en komplett lösning. Genom att integrera dessa system, kopplas de ihop på ett sömlöst sätt, vilket skapar förutsättningar för smidig dokumentation och effektiv administration inom vården.

Flera kategorier. Det finns olika typer av integrationer, och några exempel av kategorier är nationella tjänster (NPÖ, 1177 Journalen etc), tilläggstjänster för till exempel digital patientkommunikation och tredjepartslösningar.

Vilka integrationer är viktiga för en privat vårdklinik? 

När det gäller vårdens integrationslösningar är det mycket som tar sin början med så kallade nationella integrationer. Alltså integrationer som flera svenska regioner förväntar sig att du med vårdverksamhet har koppling till, och framför allt då om kliniken är ansluten till ett vårdavtal. Några exempel på sådana integrationer är: 

  • Nationell Patientöversikt (NPÖ):  
    NPÖ gör det möjligt för offentligt finansierade vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra, med patientens samtycke. Vårdpersonalen slipper lägga tid på att ringa, söka och beställa kopior av journaler och patienten slipper upprepa sin sjukdomshistoria om och om igen vid besök hos nya vårdgivare. 
  • 1177 Journalen 
    Journalen 1177 gör det möjligt för invånare/patienter att ta del av sin journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till tjänsten. 
  • E-frikort 
    Integration till tjänsten e-frikort underlättar smidig hantering av högkostnadsskydd och e-frikort. Detta innebär att du som användare automatiskt får information om patientens status för e-frikort och betalning. En grundläggande förutsättning är att vårdgivaren har avtal för e-frikort med de regioner de skickar in avgifter till. 

Att klara befintliga anslutningskrav är centralt och en bra ände att börja i. Det gäller även integrationer för labb, som underlättar hantering av provsvar, något som många verksamheter upplever som tungt administrativt. Men, utöver detta finns det också tjänster och applikationer som kan innebära förbättringar för din verksamhet på andra sätt. Om du är intresserad av ytterligare tilläggstjänster och integrationer, och på vilka sätt de kan användas i olika steg av vårdresan rekommenderar vi att du läser vidare här!

Webdoc journalsystem är utvecklat för att enkelt kunna byggas ut med integrationer som passar vårdverksamhetens unika behov. Hör gärna av dig till oss för mer information om vår integrationsmodell eller för guidning gällande olika tjänster!

 

 

Webdocs integrationsmodell. Webdoc journalsystem är utvecklat för att enkelt kunna byggas ut med hjälp av integrationer, och utbudet av partnerlösningar, och tilläggstjänster är brett.

Fler artiklar

Blogg
Guide: Att starta vårdklinik

Det är mycket att tänka på när man ska starta upp en ny klinik. Som ett stöd har vi tagit fram en guide som bygger på frågor vi ofta möts av i kontakten med nystartade kliniker.

Läs mer >
Blogg
Webdoc i verkligheten: Forsåker VC & BVC

I oktober 2022 startade Robin Back och Marcel Aponno upp vårdcentralen Forsåker VC & BVC i Mölndal. Vi mötte upp dem för ett samtal om vad som är bra att tänka på i samband med uppstart, vårdinriktning, tillgänglighet och val av journalsystem och integrationer.

Läs mer >