paramedicin

1825 Terapicenter

quote
Vi valde Webdoc för möjligheterna att anpassa systemet till vår egen verksamhet samtidigt som det är ett väl beprövat system inom vården. 

–  Lovisa Kim, verksamhetschef, 1825 Terapicenter 

Bakgrund

1825 Terapicenter erbjuder psykoterapi för unga vuxna, både individuellt och i grupp. På deras klinik i Stockholm jobbar över 40 terapeuter både som anställda och volontärer. För att en sådan dynamisk arbetsmodell ska fungera optimalt och säkert så får inte journalföringen vara en tröskel för ny personal. de digitala verktygen behöver snarare kunna stötta flera olika användartyper och olika arbetsrutiner

Utmaning

För verksamheter som terapi, rehab och kostrådgivning – för att nämna några – så är ibland den största utmaningen att hitta ett journalsystem som går att skala ned tillräckligt för att matcha behovsbilden utan en massa funktioner som aldrig kommer att användas.

Även om verksamhetsområdet paramedicin traditionellt är nära förknippat med fysiska vårdinsatser, är digitala verktyg och patientmöten en viktig väg framåt i uppföljningsarbetet. Till exempel ska det vara enkelt för rehabpatienter att få tillgång till uppdaterade träningsprogram, där övningarna byts ut efterhand efter digital avstämning med patienten. Även många psykologer inom segmentet arbetar idag med helt digitala vårdflöden och patientmöten. 

Lösning

Webdocs skalbarhet gör det enkelt att bygga ut systemet efter behov, men kan på samma sätt skalas ned till de mest grundläggande, utvalda delarna. På så vis slipper användare med enklare behov förhålla sig till onödigt bred funktionalitet, och kan istället luta sig mot en lättarbetad, smidig version av systemet. Vid verksamhetsförändringar eller nya önskemål är det sedan bara att utöka funktionaliteten allt eftersom.  

Grundutförandet av Webdoc är, sitt avskalade upplägg till trots, ett mångsidigt och säkert journalsystem som enkelt kan kompletteras med integrationer lämpliga för det paramedicinska segmentets profil. Detta gäller även tjänster som underlättar digital patientinteraktion och uppföljning. 

För bästa möjliga uppstart sätts en utbildningsplan tillsammans med kunden. Då finns utrymme till att fånga upp eventuella problem, upplärning och frågeställningar. Behov och önskemål som dyker upp efter uppstart hanteras av egen kundansvarigkontakt. 

Läs vidare

Företagshälsa

Adavio

Adavio erbjuder företagshälsa, försäkringsmedicinska utredningar och privat vård för både företag och privatpersoner. Verksamheten omfattar flera enheter och en viktig del av vårdutbudet är att stötta bolag med strategisk företagshälsovård.

Läs mer »
Specialistvård

Sports Medicine Umeå

Sports Medicine Umeå arbetar fokuserat mot idrottsskador och välkomnar privatpatienter, liksom de som söker vård via sina sjukvårdsförsäkring, för hjälp inom en stor bredd av vårdtjänster.

Läs mer »
Företagshälsa

Hermelinen

Företagshälsor arbetar i samverkan med företag och organisationer, för att förbättra de anställdas mående och hälsa genom förebyggande insatser, men omfattar även krishantering och rehabilitering.

Läs mer »