specialistvård

Carlanderska

quote

 Vi behövde en partner som förstod vår organisation och vårt specifika behov. Det finns stränga lagstadgade krav kring patientupplysningar och vi måste säkerställa att både leverantör och system kan hantera detta. Hos Carasent hittade vi allt detta; deras plattform gav oss den säkerhet och flexibilitet som vi behöver”.

Wictor Winsnes, IT-chef, Carlanderska 

Bakgrund

Carlanderska Sjukhuset i Göteborg drivs som en kommunal stiftelse som anställer ca 190 helårsarbetande. Yrkeskategorierna fördelar sig mellan läkare, sjuksköterskor (största gruppen), undersköterskor, medicinska sekreterare, dietist, psykologer, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och administrativ personal. Sjukhuset samlar både egna verksamheter och samarbetspartners under ett tak, varav en majoritet av specialistmottagningarna använder Webdoc.

Webdoc är ursprungligen ett journalsystem utvecklat och fött ur behoven just inom specialistvården. Variationen inom segmentet är stor och användarna återfinns i allt från den stora specialist-koncernen med flera geografier och verksamhetsområden, till den lilla kliniken på hörnet. 

Utmaning

Specialistvårdens mer specialiserade och avgränsade arbetsområde ger ett behov av ett journalsystem som erbjuder nischad funktionalitet, samtidigt som det ska klara av de grundläggande kraven som uppstår i mötet med patienten.  

Eftersom många patienter kommer till Carlanderska från andra vårdgivare, och framför allt då från primärvården, är det ytterst viktigt att som vårdgivare få god överblick över patientens medicinska information och historik. 

Liksom flera andra vårdsegment har specialistvården stora och uttalade behov av digitala plattformar och verktyg i mötet med, och uppföljningen av sina patienter. Detta kräver ett brett utbud av lösningar framtagna för att möta verksamheternas specifika önskemål och utveckling. Ofta efterfrågad funktionalitet är exempelvis video, chatt, meddelanden och digital hälsodeklarering. 

Lösning

Webdoc stora nätverk av partners och tredjepartstjänster gör att kunder inom specialistsegmentet enkelt kan forma journalsystemet efter sin specifika profil och behovsbild. Samtidigt säkerställs grundläggande behov, som registrering, bokning/kalendervy, kassa och journalföring, av systemets inbyggda funktionalitet. 

Webdoc gör det även enkelt att överblicka patientens medicinska historik och bakgrund, via koppling till NPÖ (Nationell Patientöversikt), ett webbaserat verktyg för sammanhållen journalföring 

För vårdgivare med behov av digitala verktyg har Webdoc flera tjänster samlade inom ramarna för produkten Vårdrummet, som rymmer lösningar som video, meddelanden, webtidbok, blanketter och labremittering. Utöver detta samverkar systemet med flera integratörer som erbjuder tjänster för exempelvis digitala patientmöten och uppföljning. 

För bästa möjliga uppstart sätts en utbildningsplan tillsammans med kunden. Då finns utrymme till att fånga upp eventuella problem, upplärning och frågeställningar. Behov och önskemål som dyker upp efter uppstart hanteras av egen kundansvarigkontakt. 

Läs vidare

Företagshälsa

Adavio

Adavio erbjuder företagshälsa, försäkringsmedicinska utredningar och privat vård för både företag och privatpersoner. Verksamheten omfattar flera enheter och en viktig del av vårdutbudet är att stötta bolag med strategisk företagshälsovård.

Läs mer »
Specialistvård

Sports Medicine Umeå

Sports Medicine Umeå arbetar fokuserat mot idrottsskador och välkomnar privatpatienter, liksom de som söker vård via sina sjukvårdsförsäkring, för hjälp inom en stor bredd av vårdtjänster.

Läs mer »
Paramedicin

1825 Terapicenter

För en terapiverksamhet kan det vara en utmaning att hitta ett journalsystem som går att skala ned tillräckligt för att matcha behovsbilden utan att en massa funktioner som aldrig kommer att användas.

Läs mer »