Tillsammans för en bättre vård

Vi tror att starka partnersamarbeten och ett brett utbud av tjänster är vägen framåt i en flexibel och tillgänglig vård. Arbetar du med en plattform som skulle kunna integreras till Webdoc? Intresserad av att bli partner? Kontakta oss!

ANDERS JUTBACK JANEROT
Partner Manager, Carasent

Prata partnerskap med oss!