Partners

Webdocs integrationsmodell är systemets stora styrka. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi nya mervärden och möjligheter till en enklare vård.

integrationer och tredjepartslösningar

För kliniker som växer och utvecklas

Integrationer är ett utmärkt sätt att forma enkla, digitala arbetsflöden samtidigt som de bidrar till ökat patientengagemang och stärkt tillgänglighet. Oavsett om du vill underlätta för patienterna i väntrummet, med en ankomstterminal, eller om du vill skapa förutsättningar för minskad administrationsbörda för dina medarbetare, har vi alternativen för dig. Våra partnerlösningar kan smidigt kopplas direkt till Webdoc journalsystem vilket innebär att de olika systemen samverkar per automatik.

Vill du veta mer om hur du kan tänka kring valet av integrationer för just din verksamhet? Läs mer här!

ANDERS JUTBACK JANEROT 
Partner Manager, Carasent

Bli partner!

Arbetar du med en plattform eller en tjänst som kan kopplas till Webdoc och som bidrar till en smidigare vårddag för fler? Hör av dig! Vi breddar löpande vårt utbud av integrationer och samverkansprojekt.

SANDRA NIELSEN 
Integration Specialist, Carasent