Partners

Webdocs integrationsmodell är systemets stora styrka. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi nya mervärden och möjligheter till en enklare vård.

ANDERS JUTBACK JANEROT 
Partner Manager, Carasent

Bli partner!

Arbetar du med en plattform eller en tjänst som kan kopplas till Webdoc och som bidrar till en smidigare vårddag för fler? Hör av dig! Vi breddar löpande vårt utbud av integrationer och samverkansprojekt.

SANDRA NIELSEN 
Integration Specialist, Carasent