Tips för dig som ska kravställa journalsystem

BLOGG

Dags att byta journalsystem? Så här kravställer du på bästa sätt

Journalsystemet är kärnan i alla vårdverksamheter och verktyget som får arbetsdagen att fungera. Det är också det system som mest påverkar personalens arbetsmiljö. Därför är det viktigt att välja en lösning som möter era behov och förutsättningar.

Men hur går du egentligen tillväga för att hitta rätt? I artikeln här nedanför sammanfattar vi några av de viktigaste tipsen. Via formuläret längst ner på sidan kan du enkelt ladda ner hela artikelserien.  

 

Publicerat 19 juni 2023

 • Gör behovsanalys

  Börja med att fundera kring varför ni vill övergå till en ny lösning, och vilka delar i journalsystemet som är viktigast för ert vårderbjudande och era mål när det kommer till patientupplevelse och verksamhetens utveckling. 

  Exempel på faktorer att ta i beaktande i denna fas är:

  • Vad tänker ni er för arbetsmodell/erbjudande? Fysisk eller digifysisk mottagning? Kommer ni bedriva privat vård, eller vara del av vårdvalet?
  • Vilka är era patientgrupper, nu och framåt?
  • Funktionalitet – vad kommer ni att behöva? Vem behöver vad?
  • Vilka integrationer behöver ni, och vad ställer er region för krav på till exempel nationella integrationer som Nationell Patientöversikt (NPÖ), 1177 och eFrikort?
Behandler-på-kontor
 • Nyfiken på SaaS-tjänst – vad innebär det egentligen?

  Numera talas det ofta om webb- och molnbaserade system, så kallade SaaS (Service as a platform)-tjänster, som möjliggör ökad tillgänglighet, inloggning från valfri plats, och löpande uppdateringar utan krav på lokala ominstallationer eller synkroniseringsinsatser. 

  Ett webbaserat journalsystem passar också dig som vill komma igång med användningen av systemet utan vidare omsvep och utan att behöva tänka på säkerställande av drift, servrar och utökad IT. Prata gärna med relevanta aktörer för att få en tydligare bild av vad SaaS innebär och hur ett sådat system skulle läggas upp hos er.

  Sammanfattning över färdigt system (on prem-lösning) och SaaS-tjänst:

  Färdigt system:

  • Installeras på egen server
  • Kunden ansvarig för drift och underhåll (hård- och mjukvara)
  • Anpassningsbart, om rätt IT-kompetens finns tillgänglig
  • Kunden ansvarig för upprättande av systemets säkerhet via exempelvis uppdateringar.

  SaaS:

  • Distribueras som molntjänst, kräver bara internetuppkoppling
  • Tillgänglig från valfri enhet
  • Leverantören ansvarig för uppdateringar och infra-struktur
  • Leverantör ansvarig för säkerheten 
  • Oftast enklare att skala upp, eller ner, beroende på verksamhetens behov och önskemål

 • Kartläggning – Vilka system finns det?

  Gå inte i fällan att välja det journalsystem som först presenteras för dig. Gör research och utvärdera leverantörernas erbjudanden utifrån er behovsanalys.

  Använd dig av webben för att söka fram olika alternativ, och/eller lyssna in tips från branschkollegor med liknande förutsättningar. Därefter är det viktigt att du/ni får se demonstrationer av systemen för tydligare bild av flöden, funktionalitet och integrationsutbud. 

  Om ni inte demon anpassats efter era förutsättningar, kräv en ny session. Hur ett journalsystem används kan nämligen skilja väsentligt beroende på typ av vårdverksamhet.

 • Sammanfattning:

  Att byta journalsystem kan verka krångligt och arbetsamt, men det är enkelt med en bra leverantör.

  Ett journalsystem från en leverantör som kan vårdens utmaningar och möjligheter underlättar tillväxten av er verksamhet.

  En bra leverantör kan föreslå vilka systemstöd (funktioner och integrationer) ni behöver.

  En bra leverantör har en personlig kontakt och en dialog med skräddarsydda frågor, inte ett standardiserat formulär.

  Ett bra system är skalbart, flexibelt och har modern teknologi som är enkel att komma igång med och underlättar smidiga, administrativsbesparande arbetsflöden.

   

  För fler och mer ingående tips, ladda hem vår artikelserie “5 saker att tänka på när du kravställer journalsystem” genom att fylla i formuläret här nedanför. 

Ladda hem hela artikelserien här!

Fler artiklar

Blogg
Webdoc i verkligheten: Forsåker VC & BVC

I oktober 2022 startade Robin Back och Marcel Aponno upp vårdcentralen Forsåker VC & BVC i Mölndal. Vi mötte upp dem för ett samtal om vad som är bra att tänka på i samband med uppstart, vårdinriktning, tillgänglighet och val av journalsystem och integrationer.

Läs mer >
Affärsutveckling
Evimeria EMR AB blir Carasent Sverige AB

Den svenska journalsystemsleverantören Evimeria EMR AB byter namn till Carasent Sverige AB. Evimeria EMR AB är sedan 2018 ett helägt dotterbolag till den norska hälsoteknikkoncernen Carasent ASA och namnbytet är ett led i gruppens utökade satsningar på den nordiska vårdmarknaden.

Läs mer >
Affärsutveckling
Evimeria i samarbete med ImagineCare

ImagineCare och Evimeria ingår nu ett nytt samarbetsavtal för effektivare vårdhantering hos främst privata vårdgivare. Genom avtalet kan parterna förenkla för vårdpersonal genom att erbjuda sammanhållet digitalt stöd i en allt större del av patientcykeln.

Läs mer >