Produkter och tjänster för en smidig vård

Vi brinner för en nära och digital vård och för tjänster som gör skillnad för både vårdgivare och patienter. Vårt erbjudande bygger därför i grunden på en modell som gör det enkelt att starta upp och använda men också skala upp eller ned journalsystemet efter behov, via tilläggstjänster och integrationer.

Kontakta oss gärna för mer information och demonstration av våra lösningar!

Våra erbjudanden

Journalsystemet Webdoc ​

Själva kärnan i vårt erbjudande, utvecklat för att möta vårdens behov i alla led. Som journalsystem knyter Webdoc ihop hela vårdförloppet med journalföringen – från tidsbokning och ankomstregistrering till själva vårdmötet, följt av betalning, uppföljning och allting däremellan. 

webdoc-system-behandler

Vårdrummet patientplattform

Vårdrummet är plattformen för dig som vill erbjuda digital vård och möta patienter online. Vårdrummet samverkar smidigt med Webdoc och liksom journalsystemet bygger Vårdrummet på en helt webbaserad och skalbar modell där du som vårdgivare skräddarsyr tjänsteutbudet efter verksamhetens behov.  Lösningen för dig som vill använda exempelvis video, meddelanden, webtidbok och andra tjänster i kommunikationen med dina patienter.

Utbildningar för alla behov

Verksamheter förändras och utvecklas och nya användare tillkommer med tiden. Vi stöttar upp i faser då ni upplever behov av att stärka upp kunskapen i användandet av journalsystemet. Vårt utbildningserbjudande omfattar användar- och administratörsutbildningar men även skräddarsydda paketlösningar i de fall som ni vill optimera ert användande av specifika delar av systemet.

Helsearbeider på kontor

Webdoc i siffror

0
Aktiva användare
0
Kliniker
0
Integrationer

Cina af Kleen
Säljare, Gbg/Syd

Nyfiken? Kontakta oss!

Är du osäker på vad din verksamhet behöver? Vi hjälper dig vidare och demonstrerar gärna de olika delarna av Webdoc och systemets olika tilläggstjänster.

Andreas Spångberg
Säljare, Sthlm/Norr

Cina af Kleen
Säljare, Gbg/Syd

Andreas Spångberg
Säljare, Sthlm/Norr

Nyfiken? Kontakta oss!

Är du osäker på vad din verksamhet behöver? Vi hjälper dig vidare och demonstrerar gärna de olika delarna av Webdoc och systemets olika tilläggstjänster.