Utbildning för alla behov

Våra utbildningar finns med i uppstartspaketet för Webdoc men är även tillgängliga som fristående konsulttjänster. Perfekt för verksamheter som växer eller förändras. Exempel på våra vanligaste utbildningar hittar du här nedanför.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Våra vanligaste utbildningar

elektronisk journal

Administratör

Utbildning med fokus på inställningar för ny eller befintlig lokal administratör i Webdoc. Fokuserar på användarhantering, inställningar gällande patienttyper, åtgärdskoder, mallar, bokningar och liknande.

Användare

Vår användarutbildning säkerställer enhetligt användande av Webdoc, och bidrar till att även nya användare känner sig trygga med systemet. Utbildningen anpassas efter verksamhetens behov och användarnas förutsättningar

Uppföljning

Under uppföljnings-
utbildningen tittar vi närmare på olika inställningar och går igenom specifika delar i journalsystemet utifrån era behov och önskemål. Ni får även en genomgång av användbara tips och trix.

Prata med oss!

Många av oss på Carasent kommer själva från vården, vilket ger oss stor samlad erfarenhet av digitala vårdflöden. När du behöver hjälp med systemutbildning tar vi fram konkreta åtgärdsförslag som linjerar med din verksamhets mål och inriktning. Utbildningarna kan genomföras fysiskt eller digitalt och kommer snart även att finnas tillgängligt som e-learning.

SUSANNA FRANCIS
Leverans- & utbildningschef